Sertifikalarımız

Tüketim bilincinin artması üzerine gelişen beklentilerden biri de ürünlerin nasıl üretildiği, hangi süreçlerden sonra nihai tüketici eline ulaştığı bilgisidir. Özellkle gıda ürünlerinin yetiştirme süreçleri ve bu süreçlerin insana, dolayısıyla doğaya zarar verip vermediği gibi soruların gittikçe daha fazla önem kazanması üzerine 1997 yılında Avrupa'daki üreticiler bir araya gelerek gıda üretimi konusunda belli standartlar geliştirdiler. Temel hedefi çevreye ve insana saygılı sürdürülebilir üretim olan bu kurallar 2007 yılında yenilenip tüm dünya ülkeleri hizmetine sunuldu. Kısaca Globalgap olarak bilinen bu standartlar üretimin kalite ve güvenilirliğinin temel göstergesidir.

Hem Semay hem da Akas seralarımız Globalgap belgesine sahiptir.

Globalgap standardının ülkemizdeki yansıması ise İyi Tarım Uygulamaları Standartları (İTU) olarak 2004 te uygulamaya konulmuştur. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı denetiminde verilenİTU sertifkasının temel amacı gelişmiş ülkelerde olduğu gibi tüm üretim sürecini kontrol altına almak ve insan sağlığını tehdit eden riskleri yönetebilmekti. Bu bağlamda İTU sertifikasısofranıza gelen domatesin sağlıklı ve kontrollü üretildiğinin garantisidir.