Semay

SEMAY topraksız tarım projesi iki faz olarak hazırlanmıştır. Birinci faz 58 dönüm cam sera ve 3500m2 paketleme tesisi olarak planlanmış ve inşaat 2014 yılında tamamlanarak faaliyet başlamıştır. Serada Globalgap ve İyi Tarım Ürünleri sertifikalı yüksek kalite salkım domates üretilmektedir.

Pazar ihtiyaçları doğrultusunda 45 dönümlük ikinci faz inşaatı başlatılacaktır. Proje tamamlandığında Semay Tarım Ürünleri ve Seracılık Anonim Şirketi topraksız tarım serası paketleme tesisi hariç 103 dönüm net üretim alanına kavuşacaktır.

Semay Seramızdan Kareler